Què fer quan...?

 
  • 1.FEBRE (>38’5º): pediatra
  • 2.FEBRÍCULA (<38º): controlar!
  • 3.TOS: si persisteix (>3dies): pediatra
  • 4.TOS+SECRECIONS: fisioterapeuta
  • 5.TOS+SECRECIONS+SIBILÀNCIES: pediatra + fisioterapeuta

Generalment els signes/símptomes apareixen conjuntament i s’acompanyen de pèrdua de gana i dificultat per dormir.

És cert que en la patologia respiratòria els signes i símptomes evoluciones i canvien molt ràpidament. És per això que cal conèixer-los.

IMPORTANT!! Quan més aviat detectem la patologia, més fàcil serà aconseguir que no evolucioni = PREVENCIÓ