Pneumònia / PulmoniA

La pneumònia és una inflamació del parènquima (teixit) pulmonar. Majoritàriament, és deguda a una infecció que es caracterítza per una condensació alveolar i infiltració intersticial, compromís dels petits bronquis i dels bronquíols, de localització única o múltiple. És a dir, una pneumònia és una infecció que provoca una condensació a nivell alveolar.

Aquesta infecció pot ser causada: virus, bacteri, microbi, etc.. L'orígen dels símptomes en determinarà el tractament.

Els signes i símptomes que pot provocar són: taquipnea (respiració ràpida), tos (possiblement seca), febre alta (>38,5º), pèrdua de gana i dificultat per dormir, entre d'altres.

En molts casos, una bronquitis o bronquiolitis mal curada pot acabar esdevenint una pneumònia.