En aquesteu apartat es poden trobar artícles de caràcter científic i publicacions específiques de fisioteràpia respiratòria pediàtrica