Neteges nasals

Els bebés, fins als 6 mesos, respiren, en un tan per cent molt elevat, pel nas. Dit això s'entén que el nas és la principal via d'entrada de virus, bacteris... organismes externs que poden provocar una infecció a qualsevol nivell de les vies respiratòries. D'aquí la importància d'una bona higiene nasal.

 

Beneficis de les neteges nasals:

    - Prevenció d'alteracions en les vies respiratories.

    - Facilita la respiració al seu fill.

    - Higiene.

 

Com es fa una bona neteja nasal?

Recomanem fer-la amb suero fisiològic i xeringa. Les modo-dosis no ens serveixen perquè no proporcionen una pressió suficient.

    Posició del seu fill: assegut / el més inclinat possible

    Posició de la xeringa: perpendicular a la cara

    Quantitat de suero fisiològic:

            <1any: màx de 2ml per cada orifici nasal

           1 - 3 anys: màx 2,5ml per cada orifici nasal

            > 3anys: 3màx per cada orifici nasal

    Quantes vegades al dia? Habitualment 2, al llevar-se i abans d'anar a dormir. En el cas d'augment de secressions / mucositat, augmentar la freqüència fins a un màxim de 7 vegades al dia. Es pot combinar per tal de fer-les abans dels àpats, per facilitar-li la respiració durant l'ingesta d'aliments, deixant sempre un marge temporal entre la neteja i l'inici de l'àpat.

 

Us adjunto un díptic informatiu   neteges nasals-català.pdf (248674)