saber-ne una mica més...

     

 

NO EXISTEIX CAP XAROP, PASTILLA O AEROSOL BRONCODILATADOR QUE ACONSEGUEIXI FER EXPULSAR LA MUCOSITAT DE DINS DELS PULMONS, NOMÉS S'ACONSEGUEIX AMB FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

 

Les bronquitis i les bronquiolitis són les afeccions respiratòries pediàtriques més freqüents, aquesta última afecta en un 70 - 80% als nens/es menors de 2 anys, accentuant-se entre els 2 i 10 mesos. A més a més, les pneumònies/pulmonies o principis d'aquestes, no deixen de ser, freqüentment, complicacions d'una bronquitis primària, degut al fet que, amb la medicació, no s'aconsegueix treure la mucositat que s'instaura dins del pulmó. Precisament això és l'objectiu principal de la fisioteràpia respiratòria.

 

Algunes publicacions ja associen les malalties respiratòries pediàtriques amb alteracions funcionals en edat adulta. És per això, que és molt important utilitzar tots els recursos que existeixen per fer desaparèixer els sígnes i símptomes de la malaltia respiratòria el més ràpid possible i espaiar-ne els episodis.

 

La fisioteràpia respiratòria no és una teràpia alternativa a la medicina, tot el contrari, treballem paral·lelament per aconseguir la major efectivitat en el tractament. Considerem complementari un tractament amb l'altre.