Què és la Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica?

La Fisioteràpia Respiratòria Infantil és una especialitat de la Fisioteràpia que desenvolupa tècniques de tractament i prevenció d’alteracions que afecten al sistema respiratori.

 

L’augment en la incidència de les malalties respiratòries infantils està lligada, per una part, a l’evolució dels gèrmens responsables de les infeccions respiratòries i al predomini actual de les infeccions virals sobre les infeccions bacterianes. I, per una altra part, a un conjunt de factors ambientals els quals s’associen a la pol·lució de l’aire i als estils de vida. Cada vegada més, les dones decideixen ser mare a una edat més tardana, cosa que provoca un augment del número de naixements de nadons prematurs. Gràcies als avanços científics en el camp de la medicina, les possibilitats de mantenir en vida a aquests nadons han augmentat de manera espectacular, tot i que, són nadons molt sensibles a moltes patologies, entre elles les respiratòries, degut a la immaduresa pulmonar. Cal incloure, que també existeixen altres condicionants externs que causen trastorns respiratoris entre els més petits, tals com: l’exposició al tabac, la contaminació i els contagis provocats per l’assistència a les guarderies des d’una edat primerenca.

 

Quins són els nostres objectius?

            - Valorar la funció respiratòria tant de vies altes (nas i sinus) com les baixes (pulmons): Auscultació.

            - Tractar l’excés de mucositats i l’espasme bronquial (xiulets) de les vies respiratòries: conjunt de tècniques manuals i mecàniques.

            - Prevenir recaigudes: drenatge complet de les vies respiratòries i consells per una bona higiene nasal, per controlar la tos...

 

En què consisteix una sessió?

            - Conjunt de tècniques mecàniques i manuals de variació del flux ventilatori. Abandonem antics mètodes com el “clapping”, drenatge postural i espiracions forçades, contraindicats actualment, ja que afavoreixen l’espasme muscular i bronquial.

           - Tècniques no invasives, sense efectes secundaris i sense dolor.

           - Les sessions tenen una durada aproximada de 30-45min.

           - Els efectes solen ser immediats o a les poques sessions.