Bronquiolitis del lactant

La bronquiolitis del lactant és l'afectació respiratòria pediàtrica més freqüent. Aquest síndrome afecta en un 70-80% dels casos en nens menors de 2anys, amb un pic de freqüència entre els 2 i 10 anys. La incidència, al llarg dels primers anys de vida és de 20 a 25 per cada 100 nens per any.

La bronquiolitis és una malaltia que evoluciona per epidèmies estacionàries, de desembre a març hi ha més possibilitats que es desenvolupi. En la majoria de casos, d'inici només tenim una afectació de les vias extratoràciques (vias altas, sobretot nas) i, després de 48-72 hores, s'extén cap a vies respiratòries intratoràciques on evoluciona amb els símptomes de: edema, mucositat i broncoespasme.

El principal orígen d'aquesta afectació és deguda al virus respiratori sincitial (VRS). La forma més lleu es comporta a l'inici com un procès gripal, amb mucositat a les vies altes, tos i esternuts, i evoluciona sumant-li alteració de la temperatura, irritabilitat i dificultat respiratòria lleu (díspnea lleu). A més a més pot acompanyar-se de vòmits i disminució de les ganes de menjar. La forma més greu apareix en els lactants més petits, té una aparició molt bruca i els símptomes més freqüents són: trastorns respiratoris, aleteig nasal, tiratge muscular i alteracions gastrointestinals. A més, pot acompanyar-se de sibil·làncies (pitos) i díspnea greu.

 

En alguns casos la bronquiolitis pot arribar a ser la primera manifestació de l'asma. Es considera que, els nens/es menors de 2 anys que presenten més de tres episodis de sibil·lències són potencialment asmàtics.