Bronquitis

La Bronquitis aguda és una de les afectacions més comuns en les consultes mèdiques i la seva causa principal és un virus que infecta al sistema respiratori. Existeixen molts virus respiratoris diferents que en poden ser la causa, incluint el rinovirus, la causa més comú de refredats.

 

Les Bronquitis cursen amb una inflamació de les vies respiratòries durant un període breu de temps. Els símptomes solen ser: tos, dificultat respiratòria (díspnea), sibil·làncies i mucositat als bronquis i a les vies altes (nas i sinus).